KVKK

Gizlilik Politikası

İ.E. Ulagay İlaç Sanayi Türk A.Ş. ve Menarini İlaç Sanayi Tic. A.Ş  (“Şirket” veya “Veri Sorumlusu” olarak anılacaktır) olarak işbu menarinikampus.com.tr  uzantılı internet sitesini (“İnternet Sitesi” veya “Web Sitesi” olarak anılacaktır) ziyaretiniz sürecinde elde edeceğimiz kişisel verilerinize ilişkin olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz. Şirket, kişisel verilerinizi başta KVKK ve hukuki dayanağını KVKK’dan alan ikincil mevzuat olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükteki sair mevzuata (“Veri Koruma Mevzuatı”) uygun olarak işlemektedir.

1. Veri Sorumlusu Unvanı: İ.E. Ulagay İlaç Sanayi Türk A.Ş.
Adres: Maslak Mh.Sümer Sk.N.4 Maslak Office Building(Mob)Kat.7-8 Maslak Sarıyer İstanbul
Telefon:  
Fax:  
İnternet Adresi:  
1. Veri Sorumlusu Unvanı: Menarini İlaç Sanayi Tic. A.Ş
Adres: Maslak Mh.Sümer Sk.N.4 Maslak Office Building(Mob)Kat.7-8 Maslak Sarıyer İstanbul
Telefon:  
Fax:  
İnternet Adresi:  

2. İşlenecek Olan Kişisel Verileriniz

İşlenen kişisel verilerinizin kapsamı Veri Sorumlusu ile kuracağınız ilişkiye göre değişiklik göstermektedir. Veri Sorumlusu ile aranızda kurulacak ilişki kapsamında işlenecek kişisel verileriniz aşağıda belirtilmiştir, lütfen ilgili olduğunuz kapsamdaki veri türlerini dikkate alınız.

İnternet sitesinde yer alan içeriklerin bir kısmı münhasıran sağlık meslek mensuplarının erişimine açıktır. Bu içeriklere erişmek isteyen sağlık meslek mensuplarının internet sitesine üye olması gerekir. Üyelik sürecinde sağlık meslek mensubu olunduğunun teyit edilmesi amacıyla ve ziyaretçi deneyiminizi geliştirmek için aşağıda belirtilen üye bilgileri vermenizi isteyebiliriz. Üyelik sürecinde talep edilen ve aydınlatma metninde belirtilen verileriniz dışında hassas bilgileriniz toplanmamaktadır.

İnternet sitemizi ziyaret eden ve üye olmayan tüketicilerden (çevrimiçi ziyaretçi bölümünde belirtilen veriler dışında) herhangi bir veri toplanmamaktadır. Ancak internet sitemiz içerisinde “Bize Ulaşın” bölümünü tıklayarak  Veri Sorumlusu ile belirtilen iletişim adreslerinden iletişime geçildiği takdirde işlenecek veriler aşağıda belirtilmiştir. Bu yöntemler kullanılmadığı takdirde üye olmayan tüketicilerin (çevrimiçi ziyaretçi bölümünde belirtilen veriler dışında) herhangi bir verisi işlenmemektedir.

Çevrimiçi ziyaretçilere ilişkin toplanan veriler ziyaretçilerin kimliğini belirlemek için kullanılmamaktadır.

Çevrimiçi Ziyaretçi

İşlem Güvenliği Bilgisi

-  Cihaz, Marka, Model

-  5651 IP Logları

-  İşletim sistemi (Windows, OS X, Linux, iOS, Android vb.)

-  Tarayıcı ve tarayıcı sürümü (Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari vb.)

-  Ekran çözünürlüğü (1280x1024, 1024x768, vb.),

-  JavaScript desteği

-  Java desteği

-  Bölgesel ayarlar ve dil ayarları (hangi ülkede olduğunuzu tespit etmek için)

-  Görüntülediğiniz sayfanın başlığı

-  Görüntülediğiniz sayfanın URL’si

Hukuki İşlem Bilgisi

IP Adresi ve trafik bilgisi kapsamına giren diğer veriler, Ziyaret tarihi ve saati

Diğer Toplu İstatistik Bilgileri

Birinci taraf çerez desteği (bilgisayarınıza çerez yerleştirme iznini bize verip vermediğiniz)

Ziyaretçi kimliği (bu bilgiyi mümkün olduğu zamanlarda bilgisayarınıza yerleştirdiğimiz bir çerez sağlar)

Yönlendirici (hangi siteden geldiğiniz, örneğin google.com)

Üye Olmayan Tüketici (Şirket ile iletişime geçilmesi halinde)

Kimlik Bilgisi

Ad-soyad

İletişim Bilgisi

 E-posta, telefon

İşitsel Kayıtlar

-

Üye Sağlık Meslek Mensubu (SMM)

Kimlik Bilgisi

Ad-soyad

T.C. Kimlik Numarası (-Şirket tarafından düzenlenen toplantılara katılım sağlanması halinde toplantı kaydı ve girişi aşamasında-)

İletişim Bilgisi

E-posta, telefon

Mesleki Bilgiler

Uzmanlık, çalışılan kurum ve il, branş

Görsel / İşitsel Kayıtlar

Konuşmacı SMM’lerin online toplantılara katılım göstermeleri sonucu işlenecek görsel verileri (sadece konuşmacı SMM’lerden toplanmaktadır)

Pazarlama Bilgisi

Elektronik Ticari İleti (“ETK”) izni

İşlem Güvenliği Bilgisi

Şifre, Üyelik Koşulları Onayı, Çerez Kayıtları

3.   Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel Verileriniz, üyelik talebinizi işleme almak, üyelik işlemlerinizi gerçekleştirmek , üyeliğiniz kapsamında sizinle iletişim kurmak, şikâyet, soru, talep ve önerileri toplamak, değerlendirilmek ve karşılamak, e-mail ya da telefonunuz aracılığıyla bilgi sağlamak, üyelik yalnızca sağlık meslek mensuplarına sağlanabildiği için üyelik işleminizin aktifleştirebilmesi için hekim olduğunuza dair teyidi yapmak, internet sitesinin kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi ve ziyaretlerin istatistiki analizlerini yapmak, tarafınızla iletişim kurulması, sizinle ilişkimizi yönetmek, sizi olası işbirliğine, iletişime davet etmek ve planlamak dahil olmak üzere ziyaretler, bilimsel/eğitsel faaliyetler, etkinlikler ve toplantılar düzenlemek; bu faaliyet ve etkinliklere ilişkin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na veya ilgili idari kurumlara ilgili mevzuat kapsamında bildirimde bulunmak, size sağladığımız bilgileri değerlendirmeye yardımcı olmak, aramızda sözleşmeye dayalı bir ilişki kurmak, uzmanlığınız, ilgi alanlarınız ve tercihleriniz göz önüne alındığında bununla ilgili olmasını sağlamak ve gerekli olması halinde Sağlık Bakanlığı gibi yetkili idari birimlere bildirimde bulunma amaçları ile işlenecektir. Bunun yanı sıra dilediğiniz takdirde sizinle ürün ve hizmet tanıtımı için veri, ses, görüntü içerikleri vb. elektronik iletilerin paylaşılması yahut yapılacak ürün tanıtımı ve bilimsel ve eğitsel faaliyetlere/toplantılara davet etmek, toplantı planlamalarına yapmak üzere iletişim kurulması amaçlarıyla tercih edeceğiniz iletişim bilgileriniz de işlenebilecektir.

Bu internet sitesini ziyaret eden ve sağlık meslek mensubu olmayan iş ortakları, tedarikçiler, tüketiciler ya da gerçek kişiler için internet sitesinin ziyaretleri sürecinde edinilecek ve yukarıda belirtilen kişisel veriler, kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi ve ziyaretlerin istatistiki analizlerinin yapılması, veri sahibinin şikâyeti, soru, talep ve önerilerinin toplanması, değerlendirilmesi ve karşılanması, Veri Sorumlusu faaliyetleri kapsamında yapılması gerekli görülen raporlamaların ve incelemelerin yapılması, Veri Sorumlusu prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesi için gerekli uyum işlemlerinin takip edilmesi ve uyum kontrollerinin yapılması, yönetilmesi ve gerektiğinde yetkili mercilerin bilgilendirilmesi,  amaçları kapsamında işlenmektedir.

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Veri Sorumlusu, kişisel verilerinizi doğrudan tarafınızdan, tarafınızca doldurulan internet sitesi üyelik formlarından, Web Siteleri, SMS, matbu form  ve bu mecralar üzerinden e-posta, posta, çerezler, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak, KVKK’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak, bu bilgileri sağlamış olmayı seçtiğiniz yönteme bağlı olarak otomatik olan veya olmayan yollarla toplamakta ve işlemektedir.

I. İnternet sitemizde bir üyelik oluşturmanız halinde kişisel verileriniz Şirket tarafından:

  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması hukuki sebebine dayanarak; (Örn: Üyelik sözleşmesinin şart ve koşullarını gereğini yerine getirmek, üyelik oluşturulması, üye girişinin yapılabilmesi ve kontrol edilmesi, üyelik bilgilendirmesinin yapılabilmesi, üyelik kapsamında internet sitesi vasıtasıyla yapılacak etkinlik ve toplantılar hakkında bilgilendirmek, konuşmacı olarak katıldığınız toplantılarda görsel/işitsel verilerinizin işlenmesi amaçlarıyla)
  • Hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak; (Örn: İşlem güvenliğinin sağlanabilmesi için log kayıtlarının tutulması amacıyla)
  • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Veri Sorumlusunun meşru menfaati için işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak; (Örn: Size destek sağlayarak müşteri memnuniyeti arttırmaya yönelik olarak, şikayetlerinizin, taleplerinizin kaydedilmesi, incelenmesi, gerektiğinde tekrar sizinle iletişime geçilebilmesi, üye deneyimini iyileştirmeye yönelik çalışma ve geliştirmeler yapmak amacıyla)
  • Olası bir şikayet veya doğacak uyuşmazlıklarda bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve Veri Sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak; (Örn: mahkeme, icra dairesi, hakem heyeti gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü cevap, itiraz ve dava hakkının kullanılması, uyuşmazlıklara ilişkin görüşme ve anlaşma süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kamu/resmi kurum ve kuruluşların tarafımızdan bilgi talep etmesi halinde gerekli bilgilerin temin edilebilmesi, sizlerin tarafımızdan bilgi talep etmesi veya yasal haklarınız kapsamında başvuruda bulunmanız halinde gerekli bilgilerin tarafınıza temin edilebilmesi amacıyla)
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak; (Örn: bilimsel/eğitsel faaliyetler, etkinlikler ve toplantılara ilişkin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na ilgili mevzuat kapsamında bildirimde bulunmak amacıyla)

II. Şirket tarafından tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine onay vermeniz durumunda, belirtmiş olduğunuz adınız soyadınız, tarafınız ile iletişime geçilmesi ile ilgili olarak tercih etmiş olduğunuz iletişim yöntemine bağlı olarak telefon numaranız ve/veya e-posta adresiniz, ticari elektronik ileti izni ve buna ilişkin kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin onaya ilişkin bilgiler yürütülen bilgilendirme, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri kapsamında, Şirket tarafından yürütülen genel veya özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, promosyonlar, ürün ve hizmet tanıtımları, yarışma, çekiliş ve etkinliklerden haberdar olmanız, anket çalışmaları ve haber bültenlerini almanız, müşteri memnuniyeti uygulamalarının sunumu, reklamlar, bilgilendirmelere ilişkin olarak seçeceğiniz kanallar üzerinden (SMS, e-posta, telefon araması) Şirket tarafından tarafınıza ticari elektronik ileti yollanabilmesi amacıyla açık rıza hukuki sebebine dayalı olarak işlenecektir.

III.  Çevirimiçi Ziyaretçi iseniz; bu internet sitesini ziyaret sürecinde edinilecek kişisel veriler veri sorumlusunun meşru menfaatleri kapsamında zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak internet sitesinin içeriğinin geliştirilmesi ve güncel ve doğru bilgilerin sunulması amaçları kapsamında işlenmektedir. Bu web sitesi üzerinden bizimle iletişim kurmanız durumunda edinilecek kişisel verileriniz ise kişisel verileriniz rızanız ile tarafımız ile paylaşmanıza istinaden açık rızanızın varlığı hukuki sebebine dayanarak işlenebilecektir.

IV. Çerez politikamız kapsamında çerezlere izin vermeniz halinde kişisel verileriniz, site içeriklerinin tercihleriniz temelinde özelleştirilmesi, kişisel içerik ve tanıtımların gösterilmesi amaçlarıyla işlenecektir. 

V. Kişisel verilerinizin yurt dışına aktarılması ise açık rıza hukuki sebebine dayanılarak gerçekleştirilecektir.

5.   Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere ve Yurtdışına Aktarılması

Kişisel verileriniz; hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi veya sözleşme ilişkisinin ve üyeliğinizin kullanımının yürütülebilmesi amaçlarıyla hizmetlerinden faydalanılan, gizlilik yükümlülüğü bulunan ve Türkiye’de yerleşik hizmet sağlayıcılarına, iş ortaklarıyla, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına yahut idari makamlara ölçülülük ilkesine riayet edilmek suretiyle aktarılacaktır.

Bunun yanı sıra kişisel verileriniz açık rızanızın bulunması halinde yine Şirket’in iş faaliyetlerinin yürütülmesi için hizmetlerinden faydalanılan yurt dışındaki yahut veri tabanları yurt dışında bulunan üçüncü kişi konumundaki hizmet sağlayıcılara veya bulut hizmet sağlayıcılarının veri tabanlarına, Şirket’in iş süreçlerinin yürütülmesi ve denetlenmesi için gerekli olması nedeniyle yurt dışında yerleşik yetkili Şirket grup şirketlerine, farklı tüzel kişiliğe sahip global şirketlerine, bağlı iştiraklerine, Şirket’in, faaliyetlerini etkin şekilde yürütebilmek için kullanmakta olduğu global veri işleme sistemlerine kaydedilmek ve işlenmek üzere yurt dışına aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz yurt dışına aktarılırken açık rızanıza dayanılmaktadır. Bu yönde verdiğiniz açık rızanızı her zaman yukarıda anılmış adreslerden Şirket’e yazılı talebinizi göndererek geri alabilirsiniz.

6. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin hakları düzenlenmektedir ve bu madde uyarınca veri sahipleri aşağıdaki haklara sahiptir. Veri Sorumlusu ve/veya iştirakleri olarak, Veri Koruma Mevzuatı’ndan kaynaklanan yükümlülüklerimiz saklı kalmak kaydıyla, sahip olduğunuz bu hakları istediğiniz her zaman ve en uygun şekilde kullanabileceğinizi taahhüt ederiz.

a)Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d)Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e)Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

f) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bunların silinmesini veya yok         edilmesini isteme,

g)Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i)  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

KVKK kapsamında sahip olduğunuz kişisel verilerinize ilişkin haklarınızdan faydalanmak üzere elektronik ortamda veya fiziki olarak başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurularınızı elektronik ortamda yazılı olarak …………..adresine iletebilirsiniz. Fiziki ortamdaki başvurularınızı ise Veri Sorumlusu’nun iletişim bilgilerinde yer alan adresten gerçekleştirebilirsiniz.

7.  Çerezler

Çerezlere ilişkin detaylı açıklamaya Çerez Politikamız üzerinden ulaşabilirsiniz.

8. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde Yapılacak Değişiklikler

Şirket, işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Web Sitesi Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni’nde her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Web Sitesi Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni’nin yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Web Sitesi Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni’ndeki değişikliklerden haberdar olmanız için, sizlere gerekli bilgilendirme uygun kanallardan yapılacaktır.

İ.E. Ulagay İlaç Sanayi Türk A.Ş.

Neden Üye Olmalıyım?

Menarini Kampüs; doktorlar, eczacılar ve diyetisyenler için özenle hazırlanmış içerikleri, eğitimleri ve etkinlikleri ile ilaçlar ve tedavi yöntemleri hakkında detaylı bilgi alabileceğiniz interaktif bir platformdur. Üyeliğinizi gerçekleştirerek Menarini Kampüs topluluğunun bir parçası olun.

Kaydol